Lời Non Nước

Ký tạm ước để rồi bội ước
Giặc Pháp cố tình chiếm nước ta
Lời kêu gọi làm rung chuyển sơn hà
Toàn dân phải đứng lên cứu nước

Lời Bác Hồ cũng là lời đất nước
"Không có gì quý hơn độc lập tự do"
Mọi vũ khí cùng hướng về phía trước
Đuổi giặc thù giành cuộc sống ấm no

Lan rộng nhịp tim biển sóng reo hò
Khơi nguồn cho bản "Tuyên Ngôn Độc Lập"
Người người hân hoan đánh thắng giặc Pháp
Chủ nghĩa thực dân bị cháy thành tro

Nguyễn Hiền Nhân

< Trở lại